Dự án bất động sản

 

Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 23/9/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 23/9/2015. Tiến độ đổ sàn tầng 3, đóng 20% giá trị hợp đồng.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2A - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Hà 0932 33 11 91
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Căn  Diện tích   Giá gốc  Chênh lệch Tổng thành tiền
HH2A  2 2 82.25 15.45 TT #VALUE!
HH2A  3 2 82.25 15.45 190 1460.7625
HH2A  5 2 82.25 15,965 190 1313311.25
HH2A  10 2 82.25 15,965 220 1313341.25
HH2A  19 2 82.25 15.45 220 1490.7625
HH2A  20 2 82.25 15.45 220 1490.7625
HH2A  21 2 82.25 14,935 230 1228633.75
HH2A  23 2 82.25 14,935 230 1228633.75
HH2A  24 2 82.25 14,935 220 1228623.75
HH2A  28 2 82.25 14,935 210 1228613.75
HH2A  31 2 82.25 14.42 220 1406.045
HH2A  34 2 82.25 14.42 200 1386.045
HH2A  35 2 82.25 14.42 200 1386.045
HH2A  36 2 82.25 13,905 195 1143881.25
HH2A  39 2 82.25 13,905 160 1143846.25
             
HH2A  2 12 82.25 15.45 TT #VALUE!
HH2A  3 12 82.25 15.45 270 1540.7625
HH2A  6 12 82.25 15,965 250 1313371.25
HH2A  7 12 82.25 15,965 240 1313361.25
HH2A  10 12 82.25 15,965 250 1313371.25
HH2A  12 12 82.25 15,965 275 1313396.25
HH2A  12A  12 82.25 15.45 230 1500.7625
HH2A  14 12 82.25 15,965 240 1313361.25
HH2A  15 12 82.25 15,965 230 1313351.25
HH2A  16 12 82.25 15,965 260 1313381.25
HH2A  19 12 82.25 15.45 250 1520.7625
HH2A  22 12 82.25 14,935 270 1228673.75
HH2A  29 12 82.25 14.42 250 1436.045
HH2A  31 12 82.25 14.42 260 1446.045
HH2A  34 12 82.25 14.42 220 1406.045
HH2A  36 12 82.25 13,905 215 1143901.25
HH2A  37 12 82.25 13,905 220 1143906.25
HH2A  38 12 82.25 13,905 200 1143886.25
HH2A  39 12 82.25 13,905 190 1143876.25
HH2A  2 12 82.25 15.45 TT #VALUE!
             
HH2A  3 22 82.25 15.45 450 1720.7625
HH2A  4 22 82.25 15.45 TT #VALUE!
HH2A  6 22 82.25 15,965 420 1313541.25
HH2A  9 22 82.25 15,965 480 1313601.25
HH2A  11 22 82.25 15,965 410 1313531.25
HH2A  12 22 82.25 15,965 TT #VALUE!
HH2A  12A  22 82.25 15.45 380 1650.7625
HH2A  15 22 82.25 15,965 TT #VALUE!
HH2A  16 22 82.25 15,965 TT #VALUE!
HH2A  17 22 82.25 15.45 410 1680.7625
HH2A  19 22 82.25 15.45 380 1650.7625
HH2A  21 22 82.25 14,935 TT #VALUE!
HH2A  22 22 82.25 14,935 420 1228823.75
HH2A  23 22 82.25 14,935 400 1228803.75
HH2A  24 22 82.25 14,935 TT #VALUE!
HH2A  28 22 82.25 14,935 450 1228853.75
HH2A  29 22 82.25 14.42 450 1636.045
HH2A  30 22 82.25 14.42 330 1516.045
HH2A  31 22 82.25 14.42 400 1586.045
HH2A  34 22 82.25 14.42 320 1506.045
HH2A  35 22 82.25 14.42 320 1506.045
HH2A  36 22 82.25 13,905 350 1144036.25
HH2A  37 22 82.25 13,905 350 1144036.25
HH2A  38 22 82.25 13,905 320 1144006.25
HH2A  39 22 82.25 13,905 230 1143916.25
HH2A  40 22 82.25 13,905 250 1143936.25
             
HH2A  3 32 82.25 15.45 420 1690.7625
HH2A  4 32 82.25 15.45 310 1580.7625
HH2A  7 32 82.25 15,965 335 1313456.25
HH2A  9 32 82.25 15,965 450 1313571.25
HH2A  10 32 82.25 15,965 360 1313481.25
HH2A  12 32 82.25 15,965 380 1313501.25
HH2A  12A  32 82.25 15.45 330 1600.7625
HH2A  17 32 82.25 15.45 400 1670.7625
HH2A  19 32 82.25 15.45 370 1640.7625
HH2A  21 32 82.25 14,935 350 1228753.75
HH2A  22 32 82.25 14,935 350 1228753.75
HH2A  23 32 82.25 14,935 350 1228753.75
HH2A  25 32 82.25 14,935 350 1228753.75
HH2A  29 32 82.25 14.42 340 1526.045
HH2A  31 32 82.25 14.42 350 1536.045
HH2A  32 32 82.25 14.42 320 1506.045
HH2A  34 32 82.25 14.42 300 1486.045
HH2A  35 32 82.25 14.42 300 1486.045
HH2A  36 32 82.25 13,905 280 1143966.25
HH2A  37 32 82.25 13,905 300 1143986.25
HH2A  38 32 82.25 13,905 300 1143986.25
HH2A  39 32 82.25 13,905 260 1143946.25
HH2A  40 32 82.25 13,905 230 1143916.25
             
HH2A  2 4 71.96 15 TT #VALUE!
HH2A  5 4 71.96 15.5 220 1335.38
HH2A  8 4 71.96 15.5 220 1335.38
HH2A  9 4 71.96 15.5 220 1335.38
HH2A  10 4 71.96 15.5 230 1345.38
HH2A  11 4 71.96 15.5 220 1335.38
HH2A  16 4 71.96 15.5 210 1325.38
HH2A  19 4 71.96 15 220 1299.4
HH2A  20 4 71.96 15 220 1299.4
HH2A  22 4 71.96 14.5 220 1263.42
HH2A  23 4 71.96 14.5 225 1268.42
HH2A  24 4 71.96 14.5 220 1263.42
HH2A  26 4 71.96 14.5 225 1268.42
HH2A  28 4 71.96 14.5 220 1263.42
HH2A  30 4 71.96 14 210 1217.44
HH2A  31 4 71.96 14 210 1217.44
HH2A  35 4 71.96 14 190 1197.44
HH2A  37 4 71.96 13.5 195 1166.46
HH2A  39 4 71.96 13.5 170 1141.46
             
HH2A  2 10 71.96 15 TT #VALUE!
HH2A  5 10 71.96 15.5 220 1335.38
HH2A  8 10 71.96 15.5 225 1340.38
HH2A  9 10 71.96 15.5 240 1355.38
HH2A  10 10 71.96 15.5 240 1355.38
HH2A  16 10 71.96 15.5 250 1365.38
HH2A  17 10 71.96 15 150 1229.4
HH2A  19 10 71.96 15 220 1299.4
HH2A  23 10 71.96 14.5 225 1268.42
HH2A  28 10 71.96 14.5 225 1268.42
HH2A  30 10 71.96 14 215 1222.44
HH2A  31 10 71.96 14 220 1227.44
HH2A  32 10 71.96 14 205 1212.44
HH2A  33 10 71.96 14 200 1207.44
HH2A  36 10 71.96 13.5 195 1166.46
HH2A  39 10 71.96 13.5 170 1141.46
             
HH2A  4 24 71.96 15 265 1344.4
HH2A  7 24 71.96 15.5 255 1370.38
HH2A  11 24 71.96 15.5 280 1395.38
HH2A  12 24 71.96 15.5 280 1395.38
HH2A  12A  24 71.96 15 270 1349.4
HH2A  14 24 71.96 15.5 275 1390.38
HH2A  16 24 71.96 15.5 285 1400.38
HH2A  17 24 71.96 15 280 1359.4
HH2A  19 24 71.96 15 280 1359.4
HH2A  20 24 71.96 15 280 1359.4
HH2A  21 24 71.96 14.5 350 1393.42
HH2A  22 24 71.96 14.5 270 1313.42
HH2A  23 24 71.96 14.5 270 1313.42
HH2A  24 24 71.96 14.5 280 1323.42
HH2A  31 24 71.96 14 270 1277.44
HH2A  32 24 71.96 14 260 1267.44
HH2A  33 24 71.96 14 250 1257.44
HH2A  36 24 71.96 13.5 260 1231.46
HH2A  38 24 71.96 13.5 240 1211.46
HH2A  39 24 71.96 13.5 195 1166.46
HH2A  40 24 71.96 13.5 180 1151.46
             
HH2A  4 30 71.96 15 265 1344.4
HH2A  8 30 71.96 15.5 285 1400.38
HH2A  10 30 71.96 15.5 280 1395.38
HH2A  12 30 71.96 15.5 280 1395.38
HH2A  12A  30 71.96 15 250 1329.4
HH2A  19 30 71.96 15 280 1359.4
HH2A  20 30 71.96    265 #VALUE!
HH2A  21 30 71.96 14.5 285 1328.42
HH2A  22 30 71.96 14.5 285 1328.42
HH2A  23 30 71.96 14.5 270 1313.42
HH2A  28 30 71.96 14.5 260 1303.42
HH2A  29 30 71.96 14 260 1267.44
HH2A  31 30 71.96 14 270 1277.44
HH2A  32 30 71.96 14 265 1272.44
HH2A  33 30 71.96 14 250 1257.44
HH2A  34 30 71.96 14 250 1257.44
HH2A  35 30 71.96 14 250 1257.44
HH2A  37 30 71.96 13.5 230 1201.46
HH2A  38 30 71.96 13.5 230 1201.46
HH2A  39 30 71.96 13.5 190 1161.46
             
HH2A  2 6 70.32 15 TT #VALUE!
HH2A  7 6 70.32 15.5 210 1299.96
HH2A  8 6 70.32 15.5 220 1309.96
HH2A  11 6 70.32 15.5 215 1304.96
HH2A  12A  6 70.32 15 220 1274.8
HH2A  14 6 70.32 15.5 195 1284.96
HH2A  15 6 70.32 15.5 210 1299.96
HH2A  16 6 70.32 15.5 210 1299.96
HH2A  17 6 70.32 15 210 1264.8
HH2A  18 6 70.32 15 225 1279.8
HH2A  19 6 70.32 15 230 1284.8
HH2A  20 6 70.32 15 215 1269.8
HH2A  21 6 70.32 14.5 215 1234.64
HH2A  23 6 70.32 14.5 220 1239.64
HH2A  24 6 70.32 14.5 210 1229.64
HH2A  29 6 70.32 14 215 1199.48
HH2A  30 6 70.32 14 210 1194.48
HH2A  31 6 70.32 14 225 1209.48
HH2A  33 6 70.32 14 195 1179.48
HH2A  36 6 70.32 13.5 195 1144.32
HH2A  37 6 70.32 13.5 200 1149.32
HH2A  38 6 70.32 13.5 200 1149.32
HH2A  39 6 70.32 13.5 170 1119.32
             
HH2A  2 8 70.32 15 TT #VALUE!
HH2A  4 8 70.32 15 210 1264.8
HH2A  5 8 70.32 15.5 195 1284.96
HH2A  7 8 70.32 15.5 220 1309.96
HH2A  8 8 70.32 15.5 225 1314.96
HH2A  11 8 70.32 15.5 220 1309.96
HH2A  12A  8 70.32 15 220 1274.8
HH2A  14 8 70.32 15.5 195 1284.96
HH2A  15 8 70.32 15.5 200 1289.96
HH2A  16 8 70.32 15.5 210 1299.96
HH2A  17 8 70.32 15 210 1264.8
HH2A  19 8 70.32 15 230 1284.8
HH2A  20 8 70.32 15 215 1269.8
HH2A  24 8 70.32 14.5 210 1229.64
HH2A  26 8 70.32 14.5 225 1244.64
HH2A  31 8 70.32 14 215 1199.48
HH2A  32 8 70.32 14 210 1194.48
HH2A  33 8 70.32 14 200 1184.48
HH2A  37 8 70.32 13.5 200 1149.32
HH2A  39 8 70.32 13.5 170 1119.32
             
HH2A  4 26 70.32 15 250 1304.8
HH2A  8 26 70.32 15.5 275 1364.96
HH2A  11 26 70.32 15.5 275 1364.96
HH2A  12A  26 70.32 15 265 1319.8
HH2A  14 26 70.32 15.5 260 1349.96
HH2A  15 26 70.32 15.5 255 1344.96
HH2A  16 26 70.32 15.5 270 1359.96
HH2A  19 26 70.32 15 270 1324.8
HH2A  20 26 70.32    270 #VALUE!
HH2A  21 26 70.32 14.5 270 1289.64
HH2A  23 26 70.32 14.5 270 1289.64
HH2A  25 26 70.32 14.5 265 1284.64
HH2A  30 26 70.32 14 260 1244.48
HH2A  31 26 70.32 14 260 1244.48
HH2A  32 26 70.32 14 265 1249.48
HH2A  34 26 70.32 14 250 1234.48
HH2A  35 26 70.32 14 245 1229.48
HH2A  39 26 70.32 13.5 195 1144.32
             
HH2A  4 28 70.32 15 260 1314.8
HH2A  7 28 70.32 15.5 275 1364.96
HH2A  8 28 70.32 15.5 285 1374.96
HH2A  10 28 70.32 15.5 275 1364.96
HH2A  11 28 70.32 15.5 275 1364.96
HH2A  12A  28 70.32 15 250 1304.8
HH2A  16 28 70.32 15.5 270 1359.96
HH2A  19 28 70.32 15 270 1324.8
HH2A  20 28 70.32    265 #VALUE!
HH2A  21 28 70.32 14.5 285 1304.64
HH2A  22 28 70.32 14.5 280 1299.64
HH2A  23 28 70.32 14.5 270 1289.64
HH2A  24 28 70.32 14.5 270 1289.64
HH2A  25 28 70.32 14.5 270 1289.64
HH2A  28 28 70.32 14.5 265 1284.64
HH2A  31 28 70.32 14 260 1244.48
HH2A  33 28 70.32 14 250 1234.48
HH2A  34 28 70.32 14 265 1249.48
HH2A  35 28 70.32 14 245 1229.48
HH2A  39 28 70.32 13.5 195 1144.32
HH2A  40 28 70.32 13.5 180 1129.32
             
HH2A  8 14 55.59 15.5 235 1096.645
HH2A  10 14 55.59 15.5 250 1111.645
HH2A  14 14 55.59 15.5 250 1111.645
HH2A  15 14 55.59 15.5 230 1091.645
HH2A  19 14 55.59 15 250 1083.85
HH2A  21 14 55.59 14.5 255 1061.055
HH2A  22 14 55.59 14.5 260 1066.055
HH2A  23 14 55.59 14.5 240 1046.055
HH2A  29 14 55.59 14 245 1023.26
HH2A  31 14 55.59 14 240 1018.26
HH2A  34 14 55.59 14 235 1013.26
HH2A  35 14 55.59 14 210 988.26
HH2A  38 14 55.59 13.5 210 960.465
             
HH2A  8 20 55.59 15.5 235 1096.645
HH2A  10 20 55.59 15.5 255 1116.645
HH2A  12 20 55.59 15.5 245 1106.645
HH2A  12A  20 55.59 15 230 1063.85
HH2A  17 20 55.59 15 235 1068.85
HH2A  21 20 55.59 14.5 255 1061.055
HH2A  23 20 55.59 14.5 240 1046.055
HH2A  24 20 55.59 14.5 240 1046.055
HH2A  28 20 55.59 14.5 230 1036.055
HH2A  4 20 55.59 15 220 1053.85
HH2A  30 20 55.59 14 240 1018.26
HH2A  33 20 55.59 14 225 1003.26
HH2A  34 20 55.59 14 235 1013.26
HH2A  35 20 55.59 14 225 1003.26
HH2A  37 20 55.59 13.5 200 950.465
HH2A  38 20 55.59 13.5 200 950.465
             
HH2A  3 34 55.59 15 220 1053.85
HH2A  4 34 55.59 15 198 1031.85
HH2A  8 34 55.59 15.5 220 1081.645
HH2A  9 34 55.59 15.5 235 1096.645
HH2A  10 34 55.59 15.5 220 1081.645
HH2A  12A  34 55.59 15 210 1043.85
HH2A  15 34 55.59 15.5 205 1066.645
HH2A  16 34 55.59 15.5 210 1071.645
HH2A  24 34 55.59 14.5 225 1031.055
HH2A  26 34 55.59 14.5 225 1031.055
HH2A  28 34 55.59 14.5 225 1031.055
HH2A  31 34 55.59 14 210 988.26
HH2A  33 34 55.59 14 220 998.26
HH2A  37 34 55.59 13.5 200 950.465
             
HH2A  3 40 55.59 15 220 1053.85
HH2A  7 40 55.59 15.5 225 1086.645
HH2A  8 40 55.59 15.5 220 1081.645
HH2A  9 40 55.59 15.5 235 1096.645
HH2A  24 40 55.59 14.5 210 1016.055
HH2A  26 40 55.59 14.5 225 1031.055
HH2A  28 40 55.59 14.5 225 1031.055
HH2A  30 40 55.59 14 220 998.26
HH2A  31 40 55.59 14 210 988.26
HH2A  32 40 55.59 14 210 988.26
HH2A  33 40 55.59 14 215 993.26
HH2A  34 40 55.59 14 210 988.26
HH2A  36 40 55.59 13.5 205 955.465
HH2A  37 40 55.59 13.5 200 950.465
HH2A  38 40 55.59 13.5 200 950.465
HH2A  39 40 55.59 13.5 180 930.465
             
HH2A  5 36 47.62 15.5 125 863.11
HH2A  6 36 47.62 15.5 135 873.11
HH2A  8 36 47.62 15.5 135 873.11
HH2A  9 36 47.62 15.5 145 883.11
HH2A  10 36 47.62 15.5 140 878.11
HH2A  11 36 47.62 15.5 140 878.11
HH2A  12 36 47.62 15.5 135 873.11
HH2A  14 36 47.62 15.5 125 863.11
HH2A  16 36 47.62 15.5 140 878.11
HH2A  17 36 47.62 15 140 854.3
HH2A  20 36 47.62 15 140 854.3
HH2A  21 36 47.62 14.5 140 830.49
HH2A  22 36 47.62 14.5 145 835.49
HH2A  24 36 47.62 14.5 135 825.49
HH2A  25 36 47.62 14.5 135 825.49
HH2A  27 36 47.62 14.5 135 825.49
HH2A  29 36 47.62 14 130 796.68
HH2A  31 36 47.62 14 130 796.68
HH2A  32 36 47.62 14 140 806.68
HH2A  33 36 47.62 14 125 791.68
HH2A  34 36 47.62 14 130 796.68
             
HH2A  8 38 45.84 15.5 135 845.52
HH2A  10 38 45.84 15.5 140 850.52
HH2A  16 38 45.84 15.5 140 850.52
HH2A  17 38 45.84 15 140 827.6
HH2A  20 38 45.84    125 #VALUE!
HH2A  21 38 45.84 14.5 135 799.68
HH2A  22 38 45.84 14.5 125 789.68
HH2A  23 38 45.84 14.5 130 794.68
HH2A  24 38 45.84 14.5 125 789.68
HH2A  31 38 45.84 14 125 766.76
HH2A  32 38 45.84 14 120 761.76
HH2A  38 38 45.84 13.5 120 738.84
             
HH2A  2 16 45.48 15 TT #VALUE!
HH2A  8 16 45.48 15.5 140 844.94
HH2A  10 16 45.48 15.5 140 844.94
HH2A  12 16 45.48 15.5 145 849.94
HH2A  12A  16 45.48 15 130 812.2
HH2A  14 16 45.48 15.5 135 839.94
HH2A  17 16 45.48 15 135 817.2
HH2A  20 16 45.48    140 #VALUE!
HH2A  23 16 45.48 14.5 135 794.46
HH2A  29 16 45.48 14 135 771.72
HH2A  30 16 45.48 14 125 761.72
HH2A  31 16 45.48 14 135 771.72
HH2A  33 16 45.48 14 135 771.72
HH2A  34 16 45.48 14 135 771.72
HH2A  35 16 45.48 14 125 761.72
HH2A  37 16 45.48 13.5 135 748.98
             
HH2A  3 18 45.48 15 125 807.2
HH2A  4 18 45.48 15 120 802.2
HH2A  7 18 45.48 15.5 125 829.94
HH2A  8 18 45.48 15.5 140 844.94
HH2A  9 18 45.48 15.5 140 844.94
HH2A  10 18 45.48 15.5 140 844.94
HH2A  12 18 45.48 15.5 135 839.94
HH2A  12A  18 45.48 15 130 812.2
HH2A  14 18 45.48 15.5 125 829.94
HH2A  16 18 45.48 15.5 135 839.94
HH2A  17 18 45.48 15 135 817.2
HH2A  20 18 45.48    140 #VALUE!
HH2A  21 18 45.48 14.5 135 794.46
HH2A  23 18 45.48 14.5 135 794.46
HH2A  25 18 45.48 14.5 140 799.46
HH2A  29 18 45.48 14 135 771.72
HH2A  30 18 45.48 14 125 761.72
HH2A  31 18 45.48 14 125 761.72
HH2A  32 18 45.48 14 135 771.72
HH2A  33 18 45.48 14 125 761.72
HH2A  34 18 45.48 14 125 761.72
HH2A  35 18 45.48 14 125 761.72
HH2A  37 18 45.48 13.5 120 733.98
HH2A  38 18 45.48 13.5 180 793.98

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 3394
Lượng truy cập: 53280698
ĐẦU TRANG